Onze laatste ontwikkelingen

Wij houden u graag op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen

Belangrijke eigenschappen voor een notaris vind ik betrouwbaarheid, deskundigheid, interesse in mensen en betrokkenheid bij de maatschappij. Op deze manier oefen ik mijn vak uit.

Op deze pagina houd ik u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen ons vakgebied. Zijn er onderwerpen waar u meer over wilt weten? Vraag het ons!

Ons laatste nieuws

 • Appartementen en de Vereniging van Eigenaars
  Appartementen en de Vereniging van Eigenaars. Kopers van appartementen worden niet alleen eigenaar van hun appartement, maar bezitten daarnaast ook een gedeelte van het totale wooncomplex. Het wooncomplex bestaat uit het gebouw en de grond eromheen, eventuele parkeermogelijkheden en bergingen. Door de koop verwerft de eigenaar een zogeheten ‘appartementsrecht’, vastgelegd […]
 • Belastingvrij schenken
  Belastingvrij schenken. De decembermaand blijkt voor de notaris een maand te zijn waarin veel ouders besluiten een geldbedrag aan hun kinderen te schenken. Een voordeel daarvan is dat de kinderen later minder erfbelasting hoeven te betalen. Ouders die hiervoor kiezen doen dit omdat het schenken van een bedrag tijdens hun […]
 • Het nieuwe huwelijksrecht
  Het nieuwe huwelijksrecht. Dit is het derde deel van mijn drieluik over het nieuwe huwelijksrecht dat op 1 januari 2018 van kracht wordt. In de eerste twee delen heb ik uitgelegd dat er door de nieuwe wet bij een huwelijk drie vermogens ontstaan: de (eigen) vermogens van twee partners, A […]
 • Het nieuwe huwelijksrecht
  Het nieuwe huwelijksrecht. Dit is het tweede deel van mijn drieluik over het nieuwe huwelijksrecht dat op 1 januari 2018 van kracht wordt. In het eerste deel heb ik uitgelegd dat er door de nieuwe wet bij een huwelijk drie vermogens ontstaan: de (eigen) vermogens van twee partners, A en […]
 • Het nieuwe huwelijksrecht
  Het nieuwe huwelijksrecht. Sinds 1838 houdt het sluiten van een huwelijk in Nederland in, dat men in gemeenschap van goederen trouwt. Alle bezittingen en schulden worden door beide echtgenoten gedeeld, tenzij men huwelijkse voorwaarden opstelt. Deze wettelijke regeling zal op 1 januari 2018 ingrijpend veranderen. Vanaf die datum gaan alleen […]
 • Echtscheiding bij de notaris?
  Echtscheiding bij de notaris? Op 15 september 1796 werd in Nederland de eerste echtscheiding uitgesproken. Sinds 2010 kent Nederland een jaarlijkse “Dag van de Scheiding”. Deze dag, de tweede vrijdag van september, wordt georganiseerd door de vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators en is bedoeld om informatie over een echtscheiding […]
 • Testament en echtscheiding
  Testament en echtscheiding. Als u gaat scheiden is het om verschillende redenen van belang dat u een testament opstelt. De eerste reden is evident. Als u tijdens de echtscheidingsprocedure overlijdt, erft uw echtgenoot nog. U bent voor de wet pas gescheiden als de rechterlijke uitspraak waarin de echtscheiding is uitgesproken […]
 • Hypotheekrecht en hypotheekakte
  Hypotheekrecht en hypotheekakte. Als iemand geld leent van een bank om een huis te kopen eist de bank het huis als onderpand voor de geldlening. Een onderpand dient als zekerheid voor de bank voor het geval men de lening niet terug kan betalen. Ook ouders die hun kinderen geld lenen […]
 • Overdrachtsbelasting, 6% of 2%?
  Overdrachtsbelasting, 6% of 2%? Iedereen die in Nederland eigenaar wordt van een onroerende zaak, zoals (het recht op) een woning, een perceel grond of een perceel water, moet over de waarde daarvan 6% overdrachtsbelasting betalen. Per 1 juli 2011 is de overdrachtsbelasting voor woningen verlaagd naar 2%. Deze verlaging heeft […]
 • Betere bescherming voor kopers van een woning
  Betere bescherming voor kopers van een woning Als koper van een woning wordt u beter beschermd tegen mogelijke problemen van de verkoper als u de koopovereenkomst door de notaris laat inschrijven bij het kadaster. Koopovereenkomst/akte van levering. Als u een woning koopt moet er een schriftelijke koopovereenkomst opgemaakt worden. Daar […]

Wij maken vrijblijvend een offerte voor u