Onze laatste ontwikkelingen

Wij houden u graag op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen

Belangrijke eigenschappen voor een notaris vind ik betrouwbaarheid, deskundigheid, interesse in mensen en betrokkenheid bij de maatschappij. Op deze manier oefen ik mijn vak uit.

Op deze pagina houd ik u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen ons vakgebied. Zijn er onderwerpen waar u meer over wilt weten? Vraag het ons!

Ons laatste nieuws

 • Een levenstestament voor ondernemers
  Een levenstestament is een document waarin een volmacht wordt verleend aan één of meer personen voor het geval dat iemand door ziekte of een ongeval niet in staat is zijn belangen te behartigen. Dit document wordt opgesteld door een notaris en vastgelegd in een notariële akte. Een niet-ondernemer regelt daarin […]
 • Een coöperatie voor wind- en zonne-energie
  Een coöperatie voor wind- en zonne-energie. Een groeiend bewustzijn van de gevolgen van ons energieverbruik voor het klimaat zorgt voor initiatieven om het energiegebruik te beperken en duurzame energie op te wekken. Eén van die initiatieven is het oprichten van een coöperatie voor wind- en zonne-energie. Een coöperatie is een […]
 • Stichting of vereniging: wat zijn de verschillen?
  Vrijwel iedereen kent de stichting KWF voor de Kankerbestrijding of de vereniging Natuurmomenten. Sportclubs en politieke partijen zijn vaak een vereniging, terwijl een evenement meestal georganiseerd wordt door een stichting. Wat is het verschil tussen een vereniging en een stichting? Wanneer wordt voor een samenwerking in de vorm van een […]
 • Erfgenamen van een echtpaar zonder kinderen
  Erfgenamen van een echtpaar zonder kinderen. Als een echtpaar zonder kinderen kort na elkaar overlijdt en er is geen testament, erft de familie van degene die het langst leeft. Als het niet duidelijk is in welke volgorde de echtgenoten overleden zijn, bepaalt de wet dat ze geacht worden gelijktijdig te […]
 • Pensioenrechten bij een scheiding
  Wanneer echtgenoten of geregistreerde partners besluiten te gaan scheiden, geldt voor hen de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding. Deze wet houdt in dat het pensioen, opgebouwd tijdens huwelijk of geregistreerd partnerschap, wordt gedeeld. Dit betekent dat elk van beide partners recht krijgt op de helft van het pensioen van de […]
 • Problemen bij de afwikkeling van erfenissen
  Problemen bij de afwikkeling van erfenissen. Dit is het vierde deel van mijn serie over problemen bij het afwikkelen van erfenissen. In dit deel het negende en laatste probleem. 9. De familieruzie. Gezins- en familieleden kunnen meningsverschillen hebben. Echte vetes ontstaan vaak als er een erfenis te verdelen valt. Ouders […]
 • Problemen bij de afwikkeling van erfenissen
  Dit is het derde deel van mijn serie over problemen bij het afwikkelen van erfenissen. De eerste vijf problemen zijn in deel één en twee besproken. Hier volgen zes, zeven en acht. 6. Teveel erfbelasting betalen. Als van een echtpaar met drie kinderen en € 200.000,00 aan bezittingen, moeder overlijdt, […]
 • Donderdagavond 31 januari en vrijdag 1 februari gesloten!
  Donderdagavond 31 januari en vrijdag 1 februari gesloten! Ons kantoor is vanavond en morgen gesloten in verband met overgang naar een nieuw computersysteem. In dringende gevallen kunt u contact opnemen via telefoonnummer: 06-81690400.  
 • Problemen bij de afwikkeling van erfenissen
  Dit is het tweede deel van mijn serie over problemen bij het afwikkelen van erfenissen, naar aanleiding van een artikel van Lucienne van der Geld van Netwerk notarissen. De eerste twee problemen zijn in deel één besproken. Hier volgen drie, vier en vijf. 3. Geld lenen aan kinderen. Wanneer ouders […]
 • Problemen bij de afwikkeling van erfenissen
  Lucienne van der Geld van Netwerk notarissen heeft in een artikel genaamd “De 9 grootste missers bij erfenissen” negen problemen besproken die voorkomen bij het afwikkelen van erfenissen. Dit artikel was voor mij de aanleiding om een aantal daarin genoemde problemen verder uit te werken in dit en volgende nummers […]

Wij maken vrijblijvend een offerte voor u