Blogartikel | Notariskantoor Mirjam Bos
10-09-2018
 |  Mirjam Bos                              

Echtscheiding bij de notaris?

Op 15 september 1796 werd in Nederland de eerste echtscheiding uitgesproken. Sinds 2010 kennen we jaarlijks de "Dag van de Scheiding". Deze dag, de tweede vrijdag van september, wordt georganiseerd door de vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators en is bedoeld om informatie over een echtscheiding te verschaffen.

Notaris kan van a tot z de scheiding regelen

Naast advocaten kunnen ook notarissen en andere bemiddelaars een echtscheiding begeleiden. Advocaten behartigen gewoonlijk de belangen van één partij en regelen slechts een deel van de scheiding. Zij dragen de zaak over aan een notaris na de uitspraak van de rechter.

Alleen notarissen kunnen een scheiding van "a tot z" regelen. Zij verzorgen de scheidingsprocedure van een eerste gesprek tot de uiteindelijke verdeling van woning/onderneming. Een notaris is opgeleid om onafhankelijk en onpartijdig twee partijen te vertegenwoordigen. Beide partijen kunnen het hele proces met één persoon regelen. Dat is vaak veel prettiger.

Bij een scheiding moet veel worden geregeld, maar wat dan allemaal?

  • een ouderschapsplan
In een ouderschapsplan maak je afspraken over de opvoeding van de kinderen na de scheiding, zoals de omgangsregeling en de kinderalimentatie.

  • een echtscheidingsconvenant
In een convenant worden afspraken gemaakt over partneralimentatie, de verdeling van gemeenschappelijke bezittingen en schulden, de verdeling van woning en/of onderneming, de afwikkeling van huwelijkse voorwaarden en de verdeling van opgebouwde pensioenen.

De afspraken in een ouderschapsplan en in een convenant worden onder begeleiding van de notaris gemaakt en door de notaris voor beide partijen vastgelegd. Het ouderschapsplan en convenant worden ingediend bij de rechter, die uiteindelijk de scheiding uitspreekt. Deze uitspraak, de zogenaamde echtscheidingsbeschikking, wordt ingeschreven in de gemeente waar de huwelijksplechtigheid is voltrokken. Na deze inschrijving ben je officieel gescheiden. 

  • een akte van verdeling
Na de officiële scheiding wordt de akte van verdeling opgemaakt. Hierin worden afspraken over de verdeling van woning en/of onderneming gemaakt, waardoor deze op naam van één van de echtgenoten komt.

  • eventueel nieuwe testamenten.
Testamenten kunnen tijdens of na de scheidingsprocedure worden opgesteld.

Persoonlijk stappenplan

Je bent van harte welkom op mijn kantoor voor een gratis oriënterend gesprek over jullie voornemen te gaan scheiden en de daarbij horende procedure. Tijdens dit gesprek wordt een persoonlijk stappenplan opgesteld. Bovendien ontvang je een kostenopgave van de gehele scheidingprocedure, inclusief de akte van verdeling en mogelijke nieuwe testamenten.


Deel dit blog:

 
Button