Stichting of vereniging

Wil je samen geld ophalen voor een lokaal goed doel, organiseer je jaarlijks het dorpsfeest of wil je een nieuwe sport opzetten? Ga dan een rechtsvorm als stichting of vereniging aan, dat biedt mogelijkheden om een bankrekening te openen en geen winstbelasting hoeven te betalen. 

Het belangrijkste doel van de stichting of vereniging dat je moet hebben is namelijk dat je geen winst hoeft te maken. Het mag wel, maar dat geld moet je weer inzetten met een bepaald doel voor je stichting of vereniging. Wat is precies het verschil tussen een stichting en vereniging en voor welke moet je kiezen? 

Wat zijn de verschillen tussen een stichting en een vereniging? 

  • Stichting oprichten

Een stichting heeft geen leden, maar een stichtingsbestuur. Het bestuur bepaalt het beleid en benoemt ook de nieuwe bestuursleden. Het bestuur kan bestaan uit één of meerdere leden, gebruikelijk is in ieder geval drie bestuursleden. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Een bestuurder van de stichting (of van een vereniging)  is in beginsel niet aansprakelijk voor de schulden die worden gemaakt uit naam van de stichting (of vereniging). Een stichting heeft dus geen leden, vaak wel donateurs voor het financieren van de georganiseerde activiteiten. Bij het oprichten van een stichting heb je een notariële akte nodig. 

  • Vereniging oprichten

Een vereniging heeft leden, deze leden betalen contributie en zijn formeel gezien de baas. De algemene ledenvergadering, waar alle leden stemrecht hebben, is het hoogste orgaan. De leden stellen een verenigingsbestuur aan die de organisatorische zaken oppakken. Wanneer je een vereniging aangaat, is het afsluiten van een notariële akte niet verplicht. Dit wordt een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid genoemd, ook wel bekend als een informele vereniging. Ondanks dat het niet verplicht is, bevelen wij het wel aan om een vereniging op te richten met een notariële akte. Anders zijn bestuurders met hun privévermogen aansprakelijk. Wanneer een vereniging met een notariële akte wordt opgericht, spreek je van een formele vereniging. 

Kun je als stichting of vereniging een ANBI-status krijgen?

Stichting of vereniging? | Notariskantoor Mirjam Bos

Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. Door deze eis zijn veel sport-, personeels- zang -, harmonie- of toneelverenigingen en hobbyclubs meestal geen ANBI. Deze instellingen kunnen misschien wel als sociaal belang behartigende instellingen (SBBI) worden beschouwd. 

Als een ANBI een culturele instelling is en voor minstens 90% actief is op cultureel gebied, kan deze ANBI de status 'culturele ANBI' krijgen. Vrijwel alle bekende goede doelen in Nederland hebben een ANBI-status. Meer weten over de ANBI status? Lees onze blog. Of neem contact met ons op.


Stichting of vereniging oprichten bij notaris Mirjam Bos

Wanneer je een stichting opricht is het noodzakelijk om even bij ons langs te komen, een notariële akte is namelijk verplicht. Wij helpen je bij het opstellen hiervan. Zo maken wij de statuten en controleren we of de naam niet al bestaat. Na het oprichten van de stichting schrijft de notaris de stichting in bij de kamer van koophandel. 

Na de oprichting kun je ook bij ons terecht voor bijvoorbeeld het wijzigen van de statuten, geschillen binnen het bestuur of vragen over bevoegdheden van het bestuur of van individuele bestuurders. Bij een vereniging is het niet verplicht om bij ons langs te komen, maar wij raden het wel aan om een notariële akte op te stellen in verband met de aansprakelijkheid van de bestuurders.

Het oprichten van een stichting via de webshop oprichten

Het is ook mogelijk om via onze webshop een oprichtingsakte aan te vragen voor een stichting. In een oprichtingsakte worden de aspecten en regels van de stichting beschreven. De naam van de stichting wordt vastgelegd, maar ook de vestigingslocatie en het doel van de stichting. Nadat je de notariële akte hebt aangevraagd, nemen wij binnen twee werkdagen contact op om het definitief te maken. 

Wil je meer weten over een stichting oprichten of vereniging oprichten? Vraag een offerte aan en wij informeren je graag over de werkwijze, de kosten en overige informatie.

Vraag offerte aan  

Stichting of vereniging? | Notariskantoor Mirjam Bos

Relevante artikelen


Stichting of vereniging: wat zijn de verschillen?

Nieuwe wet: bestuur en toezicht rechtspersonen

Een ANBI-status: wanneer en wat zijn de voordelen?


Heb je nog vragen? 

Wij staan graag voor je klaar! Je kan via verschillende manieren contact met ons opnemen. Zoek vooral de manier uit waar jij je prettig bij voelt. Wij zijn op werkdagen van 08.30 - 17.00 uur bereikbaar en proberen natuurlijk altijd zo snel mogelijk te helpen. 

 

Heb je een korte vraag? Stuur ons een bericht via WhatsApp. Wij proberen zo snel mogelijk te beantwoorden.


Heb je een complexe vraag? Stuur ons een mail met alle gegevens, zodat we je snel en gemakkelijk kunnen helpen.


Wil je ons persoonlijk spreken of snel geholpen worden? Dan kun je ons altijd bellen. Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 08.30 - 17.00 uur.

 
Button