Een ANBI-status: wanneer en wat zijn de voordelen?

Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. Door deze eis zijn veel sport-, personeels- zang -, harmonie- of toneelverenigingen en hobbyclubs meestal geen ANBI. Deze instellingen kunnen misschien wel als sociaal belang behartigende instellingen (SBBI) worden beschouwd. Als een ANBI een culturele instelling is en voor minstens 90% actief is op cultureel gebied, kan deze ANBI de status 'culturele ANBI' krijgen. Vrijwel alle bekende goede doelen in Nederland hebben een ANBI-status. 

Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet onder meer uit de statuten en de activiteiten blijken dat de instelling volledig gericht is op het algemeen nut. Met nagenoeg al haar activiteiten moet de instelling het algemeen belang dienen. Ook mag de instelling geen winstoogmerk hebben bij het uitoefenen van de activiteiten. De mensen die rechtstreeks bij de instelling betrokken zijn, moeten voldoen aan bepaalde integriteitseisen. De beloning voor beleidsbepalers is beperkt tot een onkostenvergoeding. Geld dat overblijft na opheffing van de instelling moet worden besteed aan een andere ANBI. Daarnaast zijn er nog enkele voorwaarden waaraan moet zijn voldaan. Als je eenmaal een ANBI-status hebt, dan moet je aan de voorwaarden blijven voldoen.

Wanneer een instelling de ANBI-status heeft, zijn er bepaalde belastingvoordelen.  Een belangrijk voordeel is dat een ANBI geen erfbelasting of schenkbelasting hoeft te betalen voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang. Daarnaast is het zo dat als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, de ontvanger geen schenkbelasting hoeft te betalen. Ook komt een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting. Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst. Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt. Ook voor een SBBI gelden bepaalde belastingvoordelen, maar wel minder dan voor een ANBI. 

Wil je in je testament een ANBI opnemen? Of wil je een schenking doen aan een ANBI? Let er dan op dat er geen voorwaarde (of een opdracht) is verbonden aan de erfenis of schenking die niet overeenkomstig de doelstelling is of niet in het algemeen belang is. Dit leidt er namelijk toe dat de ANBI alsnog erfbelasting of schenkbelasting moet betalen.

Hoewel het de bedoeling is dat de ANBI-status wordt verkregen door een instelling voordat de belastingvoordelen kunnen worden genoten, kan soms met terugwerkende kracht de ANBI-status worden verkregen.

Voor meer informatie over een ANBI, culturele ANBI, SBBI of het opnemen van een ANBI in je testament of schenking, kun je contact opnemen met ons kantoor.

 
Button