Een BV of een eenmanszaak?

Een onderneming kan gedreven worden in de vorm van een eenmanszaak of in de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, een BV.  Een ondernemer met een eenmanszaak is privé volledig aansprakelijk voor eventuele schulden. Als de ondernemer gehuwd of geregistreerd is in gemeenschap van goederen is de echtgenoot van de ondernemer ook aansprakelijk. Dit kan voorkomen worden door huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden op te stellen.  Bij een BV is de BV zelf aansprakelijk en zijn de aandeelhouders en bestuurders dat niet. Alleen bij aantoonbaar wanbeleid is de directie aansprakelijk met hun privé-vermogen. 

Een ander verschil is de belastingheffing. Een ondernemer met een eenmanszaak betaalt inkomstenbelasting over de winst in de onderneming. Deze winst wordt verminderd met twee aftrekposten, de zelfstandigenaftrek en de mkb winstvrijstelling. Deze aftrekposten zijn dit jaar nog maar tegen maximaal 36,93% aftrekbaar. Een ondernemer met een BV ontvangt salaris waarover inkomstenbelasting verschuldigd is. Dit salaris wordt ook wel “gebruikelijk loon” genoemd. Aan dit gebruikelijk loon heeft de wetgever eisen gesteld. Dit jaar stijgt voor directeur-groot aandeelhouders het gebruikelijk loon, omdat het minimum bedrag hoger wordt en de doelmatigheidsmarge wordt afgeschaft. De doelmatigheidsmarge houdt in dat het gebruikelijk loon minimaal 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking mag zijn. Het gebruikelijk loon moet nu minimaal € 51.000,00 of hoger zijn, minimaal gelijk zijn aan het salaris van de meest verdienende werknemer in het bedrijf en aan het salaris van iemand buiten het bedrijf met een vergelijkbare dienstbetrekking. Over de winst in de BV wordt vennootschapsbelasting betaald. Dit jaar wordt 19% vennootschapsbelasting betaald over de winst tot € 200.000,00 en 25,8% over het meerdere. Als de ondernemer deze winst naar privé wil uitkeren wordt de winst belast met 26,9% dividendbelasting.

Fiscaal is er een omslagpunt waarop het fiscaal voordeliger is om een BV op te richten of de eenmanszaak om te zetten in een BV.  Dit jaar ligt het omslagpunt bij een winst van ongeveer € 200.000,00 per jaar. Boven dit bedrag is de BV fiscaal gunstiger, beneden dit bedrag de eenmanszaak. Waar het omslagpunt ligt is afhankelijk van het gebruikelijk loon, de vennootschapsbelasting en of er dividend uitgekeerd wordt. Een accountant of fiscalist kan het omslagpunt berekenen. 

Er kunnen ook andere dan fiscale redenen zijn om een BV op te richten, de eenmanszaak om te zetten in een BV of de onderneming juist uit te oefenen in een eenmanszaak. Met een BV kan belastingbetaling uitgesteld worden door vermogen in de BV te laten zitten, terwijl er met een eenmanszaak elk jaar tot maximaal 49,5% inkomstenbelasting betaald moet worden over de winst. Een BV heeft als nadeel dat er hogere administratiekosten zijn, maar kan in de toekomst gemakkelijker worden overgedragen dan een eenmanszaak. Tenslotte is een BV is aantrekkelijker voor bedrijven met hoge investeringen en risico’s. 

 
Button