Help, wij gaan samenwonen!

Samenwonen is heel erg leuk, maar er zit ook een zakelijke kant aan het verhaal. Je ontkomt bijna niet aan regelwerk. Ga je van twee huizen naar één huis en welk huis nemen jullie dan?  Wat doe je met de dubbele spullen? Maar vooral: hoe gaan jullie de financiën regelen en hoe zit het met een samenlevingscontract of testament? In deze blog helpen we je op weg met samenwonen. 

De wet heeft niets geregeld voor samenwoners

Als je bij elkaar op hetzelfde adres staat ingeschreven betekent dat niet dat je automatisch geregistreerd staat als samenwonend of partners. De wet heeft hier niets voor geregeld, maar dit kun je wel zelf regelen met een samenlevingscontract. In een samenlevingscontract kun je verschillende afspraken vastleggen, zoals wat zijn persoonlijke en gezamenlijke spullen, afspraken over financiën en huishouden, maar ook over wat er met het huis en pensioen moet gebeuren als je uit elkaar gaat. Je stelt samen één document op. Als je dit contract bij de notaris afsluit voldoet deze aan de eisen van de Belastingdienst voor fiscaal partnerschap en ook aan de eisen die pensioenfondsen stellen. 

Verblijvingsbeding
Een belangrijk onderdeel in het samenlevingscontract is een verblijvingsbeding. Dit is een clausule of passage die regelt dat, mocht je komen te overlijden, de gezamenlijke bezittingen automatisch naar je partner gaan. Je bent officieel namelijk geen erfgenamen van elkaar, maar met een verblijvingsbeding wordt dit wel geregeld. Leg je dit niet vast, dan gaan de gezamenlijke bezittingen en goederen, waaronder je huis, naar de wettelijke erfgenamen (familie). 

Wil je meer regelen voor als je komt te overlijden? Stel dan een testament op. Hier leg je alles vast wat jij belangrijk vindt voor als je overlijdt. Een testament stel je niet samen op, maar persoonlijk. 

Fiscaal partnerschap
Samenwonen heeft ook fiscale gevolgen. Als partners kun je profiteren van het verdelen van aftrekposten voor de inkomstenbelasting en van hogere vrijstellingen voor de erfbelastingen. Zonder samenlevingscontract kun je geen gebruik maken van fiscaal partnerschap. 

Pensioen
Als je samenwoont heeft je partner vaak recht op een uitkering van je pensioen als jij zou overlijden. Dit heet partnerpensioen of nabestaandenpensioen. Hier moet je vaak zelf actie voor ondernemen en je partner aanmelden bij de pensioenuitvoerder. Je hebt hiervoor wel een samenlevingscontract nodig. 

Wat komt er nog meer bij kijken?

  • Let op dubbele verzekeringen en abonnementen. Controleer wat je ook gezamenlijk kunt gaan afsluiten. 
  • Overleg wie wat betaalt. Elk de helft of naar verhouding van inkomen? Maak hierover afspraken met elkaar.
  • Open een gezamenlijke rekening voor de vaste gezamenlijke lasten.


Sluit een samenlevingscontract online af!

In onze webshop kun je gemakkelijk en snel een samenlevingscontract regelen. Door een aantal vragen te beantwoorden zet je de eerste stap van een samenlevingscontract. Wij nemen dan binnen twee werkdagen contact met je op om het samenlevingscontract nog af te stemmen op jullie specifieke situatie. Regel je het liever meteen persoonlijk met ons? Maak dan een afspraak.

 
Button