Legitieme portie: Door je ouders onterfd, maar je krijgt toch wat

Het komt steeds vaker voor dat ouders hun kind onterven. Maar anders dan een partner, kan een kind nooit helemaal onterfd worden. Een kind heeft namelijk altijd recht op een bepaald bedrag van de erfenis. Dit deel wordt ook wel “de legitieme portie” genoemd. In deze blog vertellen we je alles wat je moet weten over de legitieme portie. 

Wie heeft recht op een legitieme portie?

Een afstammeling van de overledene heeft recht op een legitieme portie. Dit zijn de kinderen (of kleinkinderen) van de overledene, ook wel “legitimaris” genoemd. Stiefkinderen zijn geen legitimaris en hebben dus geen recht op een legitieme portie.

Wat is de legitieme portie?

De legitieme portie is een bepaald bedrag van de erfenis. Het is altijd een vordering in geld. Een onterfd kind heeft geen recht op uitbetaling in de vorm van bijvoorbeeld een kostbaar schilderij, meubels of een auto van de overledene. 

Hoe groot is de legitieme portie?

De legitieme portie bedraagt de helft van het erfdeel dat je op grond van het wettelijke erfrecht zou hebben ontvangen als er geen testament was geweest. Stel: je hebt twee ouders, een broer en een zus. Je vader overlijdt en heeft jou onterfd. Op grond van de wet zou je normaal gesproken dan samen met de je moeder, je broer en je zus erfgenaam zijn, ieder voor het 1/4e gedeelte. Je legitieme portie is de helft daarvan, dus 1/8e.

Hoe hoog de legitieme portie is, wordt berekend over de legitimaire massa. Kort gezegd bedraagt de legitimaire massa de waarde van de erfenis, vermeerderd met bepaalde giften die de overledene in de afgelopen vijf jaar heeft gedaan. Bij het berekenen van de legitimaire massa moet echter met veel zaken rekening worden gehouden. Je kunt dit dan ook het beste overlaten aan een specialist.

Krijg ik meteen geld als ik een beroep doe op mijn legitieme portie?

Als je een beroep doet op je legitieme portie, wil dit nog niet zeggen dat je het geld dan ook al uitgekeerd krijgt. Een legitieme portie is pas 6 maanden na het overlijden opeisbaar. In de wet staat bovendien dat je moet wachten tot de langstlevende ouder is overleden. 

Wanneer kun je beroep doen op de legitieme portie?

Als je als kind onterfd bent, kun je een beroep doen op je legitieme portie. Ook als je niet onterfd bent, kan een beroep op een legitieme portie soms zinvol zijn. Een onterfd kind moet binnen 5 jaar na het overlijden verklaren dat hij de legitieme portie wenst te ontvangen.

Een ouder kan een kind dus nooit helemaal onterven. Wel moet het kind zelf initiatief nemen om beroep te doen op de legitieme portie. Soms moet je zelfs – binnen 3 maanden – de nalatenschap verwerpen en een beroep doen op je legitieme portie. Laat je dus goed en tijdig adviseren! Wil je meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op. 


 
Button