Mediation: in goed overleg uit elkaar

"Verliefd, verloofd, getrouwd.. tot de dood ons scheidt", is een droom voor velen die een relatie beginnen. Helaas komt het in veel situaties voor dat echtparen, geregistreerde partners of samenwonende stellen besluiten uit elkaar te gaan. 

Partners proberen vaak in goed overleg hun scheiding te regelen. Mediation werkt dan beter, dan een scheiding via de rechtbank. Mediation is het oplossen van conflicten tussen twee of meerdere partijen onder begeleiding van een bemiddelaar, mediator genoemd. Mediation kent voordelen ten opzichte van een juridische strijd via advocaten. Het traject is korter en sneller, er is deskundige gespreksbegeleiding, de kosten zijn relatief laag en de onderlinge communicatie verbetert vaak. Bovendien wijst de praktijk uit dat een overeenkomst die via een mediator wordt gesloten minder vaak uitmondt in nieuwe conflicten. 

Sinds januari 2021 werkt Mirjam Bos als notaris-mediator samen met een register mediator. Haar naam is Angelique Kloosterman van Vizier Mediation uit Harlingen. Zij is elke vrijdag aanwezig in het Raadshuis. Zij heeft zich gespecialiseerd in familie mediation en financieel en fiscaal scheidingsadvies. Daarnaast kunnen we ook samen als co-mediators een scheiding begeleiden. Vizier Mediation is ingeschreven in het register van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN), de landelijke beroepsfederatie die de betrouwbaarheid en onafhankelijkheid van mediators bewaakt en er op toeziet dat de kennis en vaardigheden van mediators op peil blijven. 

Verder is Angelique ingeschreven bij de Rechtbank, het Juridisch Loket en bij de Raad voor Rechtsbijstand. Als gevolg hiervan is het mogelijk dat mensen die het nodig hebben, een beroep kunnen doen op gesubsidieerde mediation, ook wel 'toevoeging' genoemd. Dit houdt in dat de overheid een deel van de kosten betaalt. Ook een rechtsbijstandverzekering vergoedt soms de kosten. 

Tijdens een mediation gaan beide partijen met elkaar in gesprek met als doel duidelijke afspraken te maken. Als er kinderen bij de scheiding betrokken zijn, nemen zij, als de wens daartoe bestaat, deel aan de gesprekken. Deze afspraken worden vastgelegd in een ouderschapsplan en een convenant. Vervolgens wordt dit convenant, in het geval van een huwelijk of geregistreerd partnerschap met kinderen, ingediend bij de rechter die de scheiding uitspreekt. Bij een geregistreerd partnerschap zonder kinderen is een handtekening van een notaris of een advocaat voldoende. De uitspraak van de rechter, de zogenaamde echtscheidingsbeschikking, of de verklaring van de notaris of advocaat wordt ingeschreven in de gemeente. Na deze inschrijving is men officieel gescheiden. 

Vervolgens is het de taak van de notaris om de afspraken die zijn gemaakt over de verdeling van de woning en/of onderneming uit te voeren in een akte van verdeling. Eventuele nieuwe testamenten worden ook door de notaris opgesteld. Zo kan de scheiding van A tot Z geregeld worden in ons Raadshuis. Als er alsnog na de scheiding conflicten over alimentatie of omgang met kinderen ontstaan kan Angelique bemiddelen en/of een nieuwe alimentatieberekening maken. 

Wil je kennismaken met Angelique Kloosterman of wil je meer informatie over dit onderwerp, dan ben je van harte welkom om ons kantoor. Een telefonische afspraak of een online bespreking kan natuurlijk ook! 

 
Button