Overstappen naar een BV?

Je hebt een eenmanszaak en de zaken gaan goed. Heel lekker zelfs. Je bent een paar jaar terug een eenmanszaak begonnen omdat je als ZZP-er voor jezelf aan de slag ging. Maar als het met je zaak goed gaat is het ook heel aantrekkelijk om je eenmanszaak te stoppen en de keuze te maken om te gaan overstappen naar een BV. 

Er zijn verschillende soorten rechtsvormen voor een bedrijf. Met een BV ben je niet meer persoonlijk aansprakelijk voor je bedrijf. Het kapitaal wordt verdeeld in aandelen en als directeur ben je in dienst van de onderneming. Dit kan belangrijk zijn als je bijvoorbeeld personeel wilt aannemen of als je een groter pand wilt huren. Als BV wordt het ook makkelijker om samen te werken met een ander of je bedrijf ooit te verkopen. En, vergeet de belastingvoordelen niet. Zo wordt overstappen naar een BV wel erg aantrekkelijk.

Hoe pak je het omzetten aan?
Je hebt de keuze gemaakt, je wil wel overstappen naar een BV. Maar hoe pak je dit aan? Wij hebben zeven stappen voor je op een rij gezet om zo georganiseerd mogelijk de overstap te maken. 

 1. Bespreek met je accountant vanaf welke dag het bedrijf voor rekening van de BV moet komen; het overgangstijdstip. Praktisch gezien houd je 1 januari aan. 
 2. Je kan kiezen tussen ‘ruisend’ of ‘geruisloos’ omzetten. Bij ruisend omzetten behandelt de belastingdienst de omzetting als verkoop van je bedrijf, er is kans dat je dan inkomstenbelasting moet betalen. Wil je dit uitstellen dan kies je voor een geruisloze inbreng, maar daarvoor moet je je wel aan allerlei voorwaarden houden. Het is verstandig om advies te vragen over welke manier je moet gaan kiezen. Lees in dit artikel van KVK meer over deze manieren. 
 3. Neem op tijd contact op met je notaris. Wacht niet totdat alle cijfers of het advies over de belastingen klaar zijn. Wij kunnen je alvast advies geven over de inhoud van de statuten, ontwerp van de oprichtingsakte en meedenken in wat er nog meer geregeld of meegenomen moet worden, bijvoorbeeld de privézaken.
 4. Houd de planning in de gaten, wij helpen je hier natuurlijk bij. Als je 1 januari als overgangstijdstip aanhoudt moet je ook rekening houden met de volgende belangrijke data: 
      a.     1 april: voor 1 april moet er misschien een intentieverklaring zijn (ruisende inbreng)
      b.     1 juli: vanaf 1 juli heb je voor de oprichting van de BV tussentijdse cijfers nodig.
      c.     1 oktober: voor 1 oktober moet de intentieverklaring er zijn (geruisloze inbreng)
      d.     1 april, een jaar later: voor deze dag moet alles geregeld zijn. 
 5. Bereid voor wat deze overgang voor je bedrijf inhoudt. Wij helpen je natuurlijk op weg, maar er moeten allerlei praktische zaken geregeld worden. Bijvoorbeeld met je bank, je werknemers, je verhuurder, je klanten en je toeleveranciers. Zij krijgen ineens te maken met een BV in plaats van een eenmanszaak.
 6. Bij de oprichting van een BV heb je twee financiële documenten nodig: een inbrengbalans (deze wordt opgesteld per 1 januari, het overgangstijdstip) en een beschrijving van de inbreng (maximaal zes maanden oud). Bij oprichting voor 1 juli kunnen beide documenten uitgaan van de situatie per 1 januari, dat is overzichtelijk en efficiënt. 
 7. Bij de overstap maken wij een aandeelhoudersregister voor jouw BV. Zorg voor een inschrijving van de BV bij de KVK, dan zorgen wij ervoor dat jouw eenmanszaak wordt uitgeschreven. 

Nu is jouw eenmanszaak omgezet in een BV. Gefeliciteerd! Heb je de wens om jouw eenmanszaak om te zetten, maar zijn deze stappen nog steeds abracadabra voor jou? Wij kunnen je helpen met overstappen naar een BV. Kom gerust eens langs bij ons op kantoor of vraag een afspraak aan bij jou thuis. Dan kijken we gezamenlijk naar dit onderwerp.

 
Button