Samenlevingscontract met testament

Partners die samenwonen en niet kiezen voor een huwelijk of een geregistreerd partnerschap kunnen een samenlevingscontract opstellen. Een huwelijk of een geregistreerd partnerschap wordt gesloten door een Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand in bijzijn van twee of meer getuigen, terwijl een samenlevingscontract door een notaris wordt opgesteld. In een samenlevingscontract worden afspraken vastgelegd over de verdeling van financiën, gezamenlijke en persoonlijke bezittingen, pensioenrechten en het vererven van gezamenlijk bezit. Door het aangaan van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap worden de partners op grond van de wet elkaars erfgenaam. Partners met een samenlevingscontract erven alleen elkaars gezamenlijk bezit als dat in het contract is vastgelegd. Zij zijn niet elkaars wettelijk erfgenaam. 

In een samenlevingscontract kan een verblijvingsbeding worden opgenomen. Dat houdt in dat alle gemeenschappelijke bezittingen in geval van overlijden van één van de partners door de andere partner geërfd worden. Dat houdt ook in dat gezamenlijke schulden door die partner geërfd worden. Als het gezamenlijk bezit bestaat uit een huis met een hypotheek, erft de partner niet alleen het huis, maar ook de hypotheekschuld. Als het huis eigendom is van één van de partners en het de bedoeling is dat de andere partner dit huis erft, kan dat alleen in een testament geregeld worden. Als één van de partners met eigen geld een deel van de koopsom of een verbouwing betaald heeft, is er een testament nodig als het de wens is dat de partner dit geld zal erven. 

Een testament is ook van belang als de partners samen een huis bezitten met een aflossingsvrije hypotheek.  Sinds 2012 moeten hypotheken in 30 jaar tijd afgelost worden om de betaalde rente te mogen aftrekken van de inkomstenbelasting. Aflossingsvrije hypotheken die eerder zijn afgesloten vallen onder het overgangsrecht, waardoor de rente van deze hypotheken nog steeds fiscaal aftrekbaar is. Als na overlijden van één van de partners, de andere partner op grond van het verblijvingsbeding in het samenlevingscontract de hypotheekschuld erft, is het overgangsrecht niet van toepassing, waardoor de rente niet meer aftrekbaar is. Dit kan voorkomen worden door in een testament vast te leggen dat het huis met de hypotheekschuld door de partner geërfd wordt of de helft van de hypotheekschuld alsnog in 30 jaar tijd af te lossen. 

Partners met kinderen die een samenlevingscontract hebben, zijn niet elkaars wettelijk erfgenaam. De kinderen zijn erfgenaam en worden door het verblijvingsbeding onterfd. Zij kunnen daardoor meteen hun legitieme portie opeisen. Door het opstellen van een langstlevende testament kan dit worden voorkomen. Voor partners met een samenlevingscontract zonder kinderen geldt dat het gemeenschappelijk bezit naar de familie van de langstlevende partner gaat en niet naar de familie van de eerst overleden partner. In een testament kan men dit anders regelen. 

Samenvattend is een samenlevingscontract met testament nodig als men privé-bezit aan de partner wil nalaten, als er een aflossingsvrije hypotheek is (afgesloten voor 2012), als er kinderen zijn of als men wil voorkomen dat alleen de familie van de langstlevende partner erft. 

Meer weten?

Neem contact met ons op! Wij vertellen je er graag over. In onze webshop kun je digitaal een samenlevingscontract opstellen. Ook vind je daar het kaartspel “goed geregeld”, handig voor partners die gaan samenwonen

Webshop

 
Button