Waarom een levenstestament altijd verstandig is

Het is opvallend dat de vraag naar levenstestamenten nu steeds groter wordt. Door COVID-19 zijn mensen voorzichtiger geworden en denken ze ook meer na over de vraag: ‘Wie mag er voor jou besluiten over leven en dood, als je het zelf niet meer kan?’ Het is een moeilijke en confronterende vraag, maar ook heel belangrijk. Dit leg je onder andere vast in een levenstestament.

Wat is het verschil tussen een testament en levenstestament
Eigenlijk is het heel simpel. In een testament is vastgelegd wat er na jouw overlijden met je nalatenschap moet gebeuren, zoals je inboedel, geld en andere bezittingen. Een levenstestament werkt voor de situaties tijdens je leven, zoals wie mag er voor jou beslissingen nemen als je dat zelf niet meer kunt, omdat je bijvoorbeeld op de IC ligt. Een testament is dus voor na je overlijden, een levenstestament is voor nu.

Waarom een levenstestament?
We hebben geen grip op wat er precies met ons gaat gebeuren. Je kan gezond en fit 100 jaar worden, maar je zou morgen ook een auto-ongeluk kunnen krijgen waardoor je in coma belandt. Of je wordt dementerend. Het geldt voor alle situaties waarbij je nog wel leeft, maar niet zelfstandig beslissingen over medische, financiële of persoonlijke zaken kan nemen. Daarom is een levenstestament is altijd verstandig. Je kan op dat moment niet meer zelf de beslissingen nemen, maar een ander wel voor jou. Iemand die je vertrouwt. Hij/zij neemt dan beslissingen die jij vooraf al hebt vastgelegd. 

 Met een levenstestament...
…houd je de regie in handen
…beslis je wie er over je geld gaat
…beslis je wat er met jouw cryptocurrencies moet gebeuren
…bepaal je welke medische behandelingen je wilt ondergaan. Of juist niet.
…leg jouw wensen over euthanasie, niet behandelverklaring of NPV levenswensverklaring vast 
…geef je zelf aan wat je belangrijk vindt
…kun je beslissingen nemen zonder (voorafgaande) toestemming van de rechter
…laat je aan instellingen weten wie er ‘officieel’ de gevolmachtigde is
…kun je je wensen en gevolmachtigde altijd aanpassen
…beslis je wie er straks je huisdieren gaat verzorgen of wie dat ene schilderijtje krijgt
…beslis je wat er met jouw social media moet gebeuren. 

Denk alvast eens na over de volgende vragen: 
Overweeg je een levenstestament te maken? Wij hebben alvast een paar vragen op een rijtje gezet waarover je kan nadenken, voordat je het gesprek ingaat. 

  1. Wie zou een geschikte kandidaat zijn om jouw vertrouwenspersoon te worden? Diegene zal in ieder geval de financiële zaken gaan waarnemen. 
  2. Wil je deze vertrouwenspersoon ook de medische volmacht gaan geven, zodat hij/zij beslissingen over jouw behandeling kan nemen als je dit zelf niet meer kan?
  3. Zou je een toezichthouder willen benoemen die controleert of de vertrouwenspersoon jouw wensen uitvoert?
  4. Mag de vertrouwenspersoon schenkingen voor jou doen, omdat je dit zelf niet meer kunt?
  5. Als je in een verpleeg- of verzorgingshuis terechtkomt, wat moet er dan met jouw huis en inboedel gebeuren?
  6. Als je een onderneming hebt: Heb je al een bedrijfsopvolger op het oog of moet het bedrijf verkocht worden als je niet meer een rol in het bedrijf kan hebben? Of wie krijgt de leiding als je tijdelijk onbekwaam wordt, maar het bedrijf wel verder moet gaan.

Wil je meer lezen over een levenstestament?
In onze webshop staat de brochure ‘Het levenstestament’ van Vereniging van Estate Planners (EPN). Deze download je gratis en lees je meer over het levenstestament, de volmacht en het testament in welke situaties dit van belang is. 

 
Button