Wat je moet weten over wijziging partneralimentatie

Per 1 januari 2020 is de Wet herziening partneralimentatie ingegaan. Partneralimentatie komt op je pad als je gaat scheiden en jij of je ex-partner niet genoeg inkomsten hebt om van te leven. De ander moet dit aanvullen. Dit heet partneralimentatie. Sinds 2015 staat de wijziging van de duur van de partneralimentatie al op de politieke agenda, maar het is nu ook echt in werking getreden. Per 1 januari 2020 zijn de spelregels flink aangepast. 

Wat gaat er veranderen?
Ten eerste: de wijziging heeft geen gevolgen voor bestaande alimentatieverplichtingen. Krijg of betaal je op dit moment partneralimentatie, die vóór 1 januari 2020 door de rechter is vastgesteld, dan verandert er niets. De wijziging is alleen van toepassing op nieuwe situaties. Wat gaat er dan veranderen? De hoofdregel is dat de maximale alimentatietermijn de helft van de duur van het huwelijk wordt met een maximum van vijf jaar. Eerder was de termijn maximaal twaalf jaar. 

Vier uitzonderingen
Natuurlijk zijn er ook een aantal uitzonderingen op de regel van maximaal vijf jaar partneralimentatie:

 •  Gezinnen met jonge kinderen
  De alimentatieontvanger die voor de kinderen zorgt, houdt minimaal recht op partneralimentatie totdat het jongste kind 12 jaar is.
 
 •  Huwelijken langer dan vijftien jaar
  Heeft het huwelijk langer dan vijftien jaar geduurd en zit de alimentatieontvanger tien jaar voor de AOW-leeftijd? Dan kan de alimentatieplicht doorlopen tot de pensioendatum. 

 •  50-plussers
  Alimentatieontvangers die op 1 januari 2020 50 jaar of ouder zijn en langer dan vijftien jaar getrouwd waren, hebben maximaal tien jaar recht op partneralimentatie. 

 •  Schrijnende gevallen
  Er is een zogenaamde hardheidsclausule voor schrijnende gevallen. Die kan aan de orde zijn als de beëindiging van de partneralimentatie zeer ingrijpend is, zoals bij ziekte of blijvende arbeidsongeschiktheid. 


Fiscale veranderingen
Naast de duur van de maximale alimentatietermijn zijn er ook fiscale veranderingen. Diegene die partneralimentatie betaald mag deze aftrekken van de belasting, terwijl de ontvanger belasting betaald over de ontvangen alimentatie. Per 2020 zal stapsgewijs de fiscale aftrekbaarheid van de partneralimentatie worden verlaagd. Dit houdt in, dat er in de meeste gevallen een herberekening moet plaats vinden en de betaalde partneralimentatie kan worden verlaagd. Mocht je hier meer informatie over willen, dan kun je altijd vrijblijvend contact met ons opnemen. 

Wat kan ik voor jou betekenen?
Als gediplomeerd notaris-mediator kan ik jouw scheiding van A tot Z regelen. Een notaris is per definitie onpartijdig en onafhankelijk. We houden rekening met alle belangen die spelen bij een scheiding. Verdiepen in de huidige ontwikkelingen hoort daar ook bij. We delen graag deze informatie met jullie. Wij kunnen ons goed voorstellen dat je soms door de bomen het bos niet meer ziet. Hulp nodig bij scheiden of alle andere zaken die er bij komen kijken? Wij staan voor je klaar. 

 
Button