Kinderen

Gefeliciteerd, jullie verwachten een kindje! Een kind krijgen is voor velen het mooiste wat je kan overkomen, maar kinderen krijgen is ook juridisch verantwoordelijkheid nemen. De komst van een kindje, is vaak een reden om de relatie officieel te maken. Als we het over erkenning van het kind en (ouderlijk) gezag hebben, dan verschilt het per relatievorm wat via de wet is geregeld. Maar ook wat de mogelijkheden zijn om het gezag over het kind te krijgen. 

Het is van belang of je de biologische ouder van het kind bent of niet. Een andere bepalende factor is de samenstelling van jullie relatie. Dus gaat het om een man/vrouw-relatie of man/man-relatie of bestaat de relatie uit twee vrouwen? Wij leggen hier meer uit over de begrippen erkenning, gezag en voogdij, zodat je het zo goed mogelijk voor jou en je kind kunt regelen. 

Erkenning
Volgens de wet ben je de ouder van het kind, als je het hebt erkend. Het kind is automatisch erkend door de moeder via de geboorte, ongeacht welke relatievorm. Je kan het kind erkennen voor de geboorte, tijdens de aangifte van de geboorte of op een later moment. Bij erkenning hebben jullie dan een juridische band en hierdoor ben je verplicht om je kind te onderhouden tot hij of zij 21 jaar is. Jullie kind is dan ook je erfgenaam. Maar let op: door erkenning ben je niet de wettelijke vertegenwoordiger van het kind, dit ben je pas als je ook gezag hebt over het kind. 

Als je je kind wilt erkennen, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Je bent 16 jaar of ouder;
  • Je hebt toestemming nodig van de moeder;
  • Is het kind 12 jaar, dan heb je ook schriftelijke toestemming nodig van het kind en de moeder;
  • Is het kind 16 jaar, dan heb je alleen nog toestemming van het kind nodig;
  • Je kunt het kind niet erkennen als je niet met de moeder mag trouwen, bijvoorbeeld omdat je bloedverwant bent van de moeder;
  • Er mogen niet al twee ouders zijn. Bijv. vrouw van moeder heeft kind al geadopteerd, dan kan biologische vader niet meer erkennen;
  • Sta je onder curatele op grond van je lichamelijke of geestelijke toestand? Dan heb je toestemming van de kantonrechter nodig.

Gezag
Gezag is door de wet geregeld. Het is de plicht en het recht om kinderen jonger dan 18 jaar te verzorgen en op te voeden. Daar vallen ook het nemen van beslissingen of aanvragen van paspoort en openen van bankrekeningen onder. Meestal ligt het gezag bij één of twee ouders. Een van de ouders kan ook samen met een andere persoon het gezag hebben, maar het kan nooit door meer dan twee personen worden uitgeoefend. 

Als je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt krijg je automatisch het gezag over je kind(eren). Ben je dit niet, dan kun je gezamenlijk gezag aanvragen bij de rechtbank, hiervoor dien je eerst wel het kind erkend te hebben. 

Voogdij
Het kan soms zijn dat het kind niet door de ouders kan worden opgevoed, er wordt dan een voogd aangewezen. De ouders van het kind kunnen een voogd aanwijzen in hun testament. Zijn beide ouders overleden en is er geen voogd aangewezen, dan benoemt de rechter een voogd. De voogd heeft geen gezag over het kind, maar de voogdij. Het verschil met ouders die het kind hebben erkend, is dat het kind niet automatisch erft van een voogd. Wil de voogd dit wel, dan moet hij of zij dat regelen in een testament.


Vraag gerust om advies

Kom je er even niet uit hoe het precies in jouw situatie zit? Vraag gerust om advies, wij staan graag voor je klaar! Je kan via verschillende manieren contact met ons opnemen. Zoek vooral de manier uit waar jij je prettig bij voelt. Wij zijn op werkdagen van 08.30 - 17.00 uur bereikbaar en proberen natuurlijk altijd zo snel mogelijk te helpen. 

 

Heb je een korte vraag? Stuur ons een bericht via WhatsApp. Wij proberen zo snel mogelijk te beantwoorden.


Heb je een complexe vraag? Stuur ons een mail met alle gegevens, zodat we je snel en gemakkelijk kunnen helpen.


Wil je ons persoonlijk spreken of snel geholpen worden? Dan kun je ons altijd bellen. Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 08.30 - 17.00 uur.

 
Button