Levenstestament

Levenstestament

Product:
Levenstestament
450,00
Voorraad: 0

Stel, er gebeurt iets waardoor je niet overlijdt, maar je (als ouder) opeens zelf geen beslissingen meer kunt nemen. In een levenstestament worden alle keuzes en wensen vastgelegd voor je eigen toekomst. Wat moet er bijvoorbeeld gebeuren als je zelf niet meer kunt handelen? Dit kan tijdelijk zijn, bijvoorbeeld door een ziekenhuisopname. Maar ook permanent, bijvoorbeeld door dementie. In het levenstestament staat beschreven wie namens jouw beslissingen mag nemen en waarover. Denk hierbij aan jouw geld en bezittingen, maar ook over medische en persoonlijke zaken. Met een levenstestament houd je dus de regie over je leven, juist als je zelf niet meer kunt beslissen.

Let op: het levenstestament is geen vervanging voor het testament. Het testament gaat pas gelden als je overlijdt, een levenstestament geldt tijdens het leven.

Je kunt nu online een levenstestament aanvragen door onderstaande vragen te beantwoorden. Wij nemen binnen twee werkdagen contact met jullie op om er zorg voor te dragen dat het levenstestament aansluit op jullie specifieke situatie. Wil je het liever persoonlijk met ons regelen? Maak dan een afspraak. 

Vraag je samen met een ander (bijvoorbeeld je partner) of voor een ander (bijvoorbeeld je beide ouders) een levenstestament aan? Gebruik dan het formulier ‘Levenstestament gezamenlijk'.

Gegevens

Gegevens contactpersoon

Slechts invullen indien het levenstestament voor een ander wordt aangevraagd. De persoon voor wie het levenstestament is, moet zelf de akte ondertekenen en tijdens het tekenen van het levenstestament wilsbekwaam zijn.

Financiële aangelegenheden

Wie wijs je aan als algemeen gevolmachtigde voor jouw financiële belangen?

Wie wijs je eventueel aan als tweede algemeen gevolmachtigde?

Algemene bepalingen

Onderneming(en) aanwezig?

Slechts invullen indien je één of meer ondernemingen hebt

Wie wijs je aan als algemeen gevolmachtigde voor jouw onderneming(en)?

Wie wijs je eventueel aan als tweede algemeen gevolmachtigde voor jouw onderneming(en)?

Persoonlijke wensen

Geneeskundige aangelegenheden

Wie wijs je aan als medisch gevolmachtigde voor jouw medische belangen?

Wie wijs je eventueel aan als tweede medisch gevolmachtigde?

Verstuur en bestel
 
Button