Leef jij voort op social media als je overlijdt?

In 2010 overleed mijn moeder. Mijn moeder had een Linkedin account en helaas waren er geen inloggegevens bij ons bekend. Jaren later kon ik nog steeds een connectie met haar maken op Linkedin. Ze leefde virtueel nog voort. Maar dit kun je vooraf prima regelen. Wat wil jij dat er gebeurt met jouw social media kanalen als je overlijdt? 

Zeventig procent van de Nederlanders heeft niets geregeld voor wat er met hun social media accounts moet gebeuren na hun overlijden. Volgens het onderzoek van uitvaartverzekering.nl blijkt dat de huidige generatie Nederlanders zich maar weinig bewust is van de hoeveelheid gegevens die zijn achterlaten op het internet. Alle foto’s en video’s die zijn gedeeld op alle accounts blijven staan, maar ook alle berichten die zijn uitgewisseld. Nabestaanden weten vaak niet wat zij hier mee moeten. 

Geef jouw wensen door
Iets meer dan 23% heeft wel zijn/haar wensen vastgelegd en heeft geregeld dat nabestaanden toegang kunnen krijgen tot deze accounts. Geef ook jouw wensen door, dat is belangrijk! Anders kan het zijn dat jij in de digitale wereld nog wel ‘aanwezig’ bent. Je kan het volgende regelen:   

  • Vertel waar de inloggegevens van jouw social media accounts zijn aan je partner, familie of een goede vriend. Zij kunnen dan, als het nodig is, actie ondernemen. 
  • Stel een social media testament of een digitale kluis op bij de notaris. Hierin staan al jouw gegevens over jouw social media accounts en wat er mee moet gebeuren. Een digitale kluis is handig voor alle digitale zaken, zoals inloggegevens van verzekeringen, Netflix en cryptocurrency. 
  • Stel inactiviteitsvoorkeuren in op de social media accounts, zodat nabestaanden na verloop van tijd automatisch toegang kan krijgen tot deze accounts. 

Er zijn drie keuzes: het profiel wordt verwijderd, het profiel blijft bestaan zoals het is of het profiel krijgt een herdenkingsstatus. Nabestaanden moeten hiervoor wel bewijsstukken aanleveren (bijvoorbeeld een overlijdensakte). 

Handleiding voor de nabestaanden

Mocht de overledene geen wensen hebben doorgegeven of je kunt er niet bij. Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter en Google hebben een stappenplan opgesteld hoe de social media accounts verwijderd kunnen worden, zonder dat er vooraf iets was vastgelegd. 

Formulieren Facebook, Instagram en Linkedin
Via dit formulier kun je een verzoek indienen bij Facebook om een account te verwijderen of een herdenkingsstatus mee te geven.
Via dit formulier kun je een verzoek indienen bij Instagram om een account te verwijderen.
Via dit formulier kun je een verzoek indienen bij Instagram om een account een herdenkingsstatus mee te geven.
Via dit Engelstalige formulier kun je een verzoek indienen bij LinkedIn om een account te verwijderen. 

Twitter
Het opzeggen van een Twitter account vergt meer handelingen. Via dit Engelstalige formulier kun je verzoek indienen om een account te verwijderen. Na het invullen volgen meer instructies, bijvoorbeeld aanleveren van extra documentatie of bewijsvoering, dan wordt het verzoek opnieuw in behandeling genomen. Twitter zal gaan controleren of de twitteraar daadwerkelijk is overleden, daarna wordt het account verwijderd. 

Google
Google heeft vele online diensten, maar dat is allemaal gekoppeld aan een Google account. Bij Google kun je naast het opheffen van het account ook kiezen voor saldo/tegoeden overdragen en gegevens ophalen. Via dit formulier dien je een verzoek in. Er zijn een aantal documenten die moeten worden vertaald naar het Engels. Google handelt zijn verzoeken af in volgorde van binnenkomst, het kan dus even duren voordat je wat hoort. 

Zorg voor een social media testament of digitale kluis!
Een gedoe zoals je hierboven kan lezen. En we krijgen er alleen maar meer inloggegevens en accounts bij. Zorg ervoor dat je dit goed organiseert, zodat jouw nabestaanden hier later geen zorgen over hebben. Zorg voor een social media testament of digitale kluis. Wij kunnen je hierbij helpen als je er zelf niet uit komt! 

 
Button